FÆLLESSKABERNE

Hvordan skaber man plads til at unge, kunstnere, musikere og iværksættere kan komplementere hinanden i samme rum udenfor storbyerne? 

Fællesskaberne undersøgte dette i Maribo, hvor unge mennesker gennem længere tid havde forsøgt at overbevise Lolland Kommune om at de manglede et mødested som de kunne være med til at udvikle og sætte præg på. Et rum med plads til at fejle, finjustere og fejre i fællesskab. Et fællesskab, hvor det folk har lyst til at lære fra hinanden. 

Projektet foregik over 4 måneder med økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen, LAG-Lolland Falster og Hotel Millings. Støtten gik 2 deltidsprojektansættelser, inventar, markedsføring, husleje i perioden og involverende workshops med potentielle brugere. Målet var at undersøge muligheden for at skabe et fundament for et brugerdrevet hus præget af virkelyst og samskabelse.

Men hvordan gik det egentlig? 

Plads til nytænkning

Plads til at prøv dig selv og dine idéer af i et åbent miljø, hvor sidemanden hjælper dig på vej

Sætte kompetencer i spil

Fokusere på forskellighed, at have det sjovt og sætte alles kompetencer i spil

Levende og kreativt miljø

Inspiration fra mennesker – du ellers ikke møder i din dagligdag

Central placering

En central placering for at udnytte rum til flere formål og skabe plads til samspil mellem brugerne

STØTTET AF

0
Events arrangeret
0
Mennesker involveret
0
Unge brugere engageret
0
Organisationer involveret

Heriblandt Koncerter, Netværksmøder, Arbejdsfællesskab, Spilaftener, Decoupage Workshop, Fodboldaften, Filmaften, Åben Scene og meget mere

Det Kreative Hus blev et mødested for den 14-årige koncertarrangør, iværksættere, der manglede sparringpartnere, kreative tegnere og mange flere

Med bl.a. Åben Scene, Games of Thrones, Champions League Finale, Bordtennis, 3D Print og  Madeksperimenter blev de unge først inspireret og herefter initiativtagere.

Inspirations og Netværksmøde med deltagere fra erhvervsliv, kommune, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund skabte FÆLLESSKABERNE et nyt fundament for samarbejde på tværs

HVAD SIGER BRUGERNE?

FULD PROJEKT RAPPORT

Kommer snart

KONTAKT OS